مقالات

ممکن است از دوران مدرسه بعضی چیزها را فراموش کرده باشید. پس برای یادآوری باید بگوییم که سیاره ما متشکل از سه لایه است. بیشتر شبیه تخم مرغ است.زمین دارای یک لایه بیرونی سفت و سخت به نام پوسته است.گوشته، ضخیم ترین لایه، که متشکل از سنگهای نیمه جامد و مواد معدنی است. در زیر گوشته، قلب سیاره ما قرار دارد که بسیار داغ است و به دو بخش تقسیم می-شود. لایه¬های بیرونی، مایع و لایه درونی جامد است. اما جالب است بدانید که تحقیقات جدید نشان می¬دهد که این پایان داستان نیست و در حال حاضرشواهد جدید دانشمندان نشان...