محصولات

نیروی خورشیدی

نیروی خورشیدی

فیشرتکنیک

9+
250.000 تومان
ناموجود
رباتهای کوچک

رباتهای کوچک

فیشرتکنیک

13+
450,000 تومان
موجود
نیروی پنوماتیک

نیروی پنوماتیک

فیشرتکنیک

9+
250.000 تومان
ناموجود
فرمول 1 و ناو

فرمول 1 و ناو

پلاس-پلاس

8+
42.000 تومان
ناموجود
ماشینهای امدادی

ماشینهای امدادی

پلاس-پلاس

5+
60.000 تومان
ناموجود
راه سازی

راه سازی

پلاس-پلاس

6+
31.000 تومان
ناموجود
دزد دریایی

دزد دریایی

پلاس-پلاس

5+
84.000 تومان
ناموجود
منبع تغذیه قابل شارژ (220 ولت)

منبع تغذیه قابل شارژ (220 ولت)

فیشرتکنیک

11+
217.000 تومان
ناموجود
منبع تغذیه برقی

منبع تغذیه برقی

فیشرتکنیک

7+
183.000 تومان
ناموجود
موتور XM

موتور XM

فیشرتکنیک

10+
164.000 تومان
موجود
موتور XS

موتور XS

فیشرتکنیک

8+
164.000 تومان
موجود
آزمایشگاه آموزشی رباتیك تی ایكس

آزمایشگاه آموزشی رباتیك تی ایكس

فیشرتکنیک

12+
1.800.000 تومان
موجود
آزمایشگاه روباتیك مبتدی ال تی

آزمایشگاه روباتیك مبتدی ال تی

فیشرتکنیک

6+
620.000 تومان
موجود
خودروها و قوای محرکه

خودروها و قوای محرکه

فیشرتکنیک

6+
390.000 تومان
ناموجود
نور

نور

فیشرتکنیک

8+
430.000 تومان
موجود
انقلاب صنعتی

انقلاب صنعتی

فیشرتکنیک

7+
400.000 تومان
ناموجود
انرژیهای تجدیدپذیر

انرژیهای تجدیدپذیر

فیشرتکنیک

6+
620.000 تومان
موجود
دینامیک

دینامیک

فیشرتکنیک

7+
5.500.000 تومان
موجود
دستگاههای داوینچی

دستگاههای داوینچی

فیشرتکنیک

6+
290.000 تومان
ناموجود
بولدوزر بزرگ

بولدوزر بزرگ

فیشرتکنیک

8+
440.000 تومان
موجود
گوناگون

گوناگون

فیشرتکنیک

7+
380.000 تومان
ناموجود
تله کابین

تله کابین

فیشرتکنیک

6+
160.000 تومان
موجود
تراکتور

تراکتور

فیشرتکنیک

6+
130.000 تومان
موجود
بولدوزر

بولدوزر

فیشرتکنیک

7+
110.000 تومان
موجود
خورشیدی

خورشیدی

فیشرتکنیک

6+
110.000 تومان
موجود
كمرشكن

كمرشكن

فیشرتکنیک

6+
60.000 تومان
موجود
موتورسیكلت

موتورسیكلت

فیشرتکنیک

6+
60.000 تومان
موجود
مبتدی بزرگ

مبتدی بزرگ

فیشرتکنیک

5+
270.000 تومان
ناموجود
حروف مغناطیسی

حروف مغناطیسی

کوئرچتی

5+
85.000 تومان
ناموجود
لباس کودک

لباس کودک

کوئرچتی

5+
110.000 تومان
ناموجود
مهره‌های مدل دِیزی

مهره‌های مدل دِیزی

کوئرچتی

5+
80.000 تومان
ناموجود
زنجیره حیوانات

زنجیره حیوانات

کوئرچتی

6+
75.000 تومان
ناموجود
سازه ساده

سازه ساده

کوئرچتی

5+
90.000 تومان
ناموجود
مبتدی کوچک

مبتدی کوچک

فیشرتکنیک

6+
90.000 تومان
موجود
خانه سازی تیرچه ای

خانه سازی تیرچه ای

کوئرچتی

5+
120.000 تومان
ناموجود
خانه سازی بلوکی

خانه سازی بلوکی

کوئرچتی

5+
130.000 تومان
ناموجود
600 مینی بیسیك

600 مینی بیسیك

پلاس-پلاس

8+
55.000 تومان
موجود
حلقه زنجیره، هشت پا

حلقه زنجیره، هشت پا

کوئرچتی

5+
45.000 تومان
ناموجود
300 مینی بیسیك

300 مینی بیسیك

پلاس-پلاس

7+
30.000 تومان
موجود
حلقه زنجیره، خرگوش

حلقه زنجیره، خرگوش

کوئرچتی

6+
45.000 تومان
ناموجود
100 مینی بیسیك

100 مینی بیسیك

پلاس-پلاس

7+
12.000 تومان
موجود
حلقه زنجیره، خرس

حلقه زنجیره، خرس

کوئرچتی

5+
45.000 تومان
ناموجود
بالابر نفر و بالابر قیچی

بالابر نفر و بالابر قیچی

انتگرال

6+
35.000 تومان
موجود
حلقه زنجیره، ستاره

حلقه زنجیره، ستاره

انتگرال

6+
45.000 تومان
ناموجود
بالابر كفه دار و بیل مكانیكی

بالابر كفه دار و بیل مكانیكی

انتگرال

7+
35.000 تومان
موجود
جعبه بزرگ

جعبه بزرگ

فیشرتیپ

6+
400.000 تومان
ناموجود
XM

XM

فیشرتیپ

6+
28.000 تومان
موجود
M

M

فیشرتیپ

6+
15.000 تومان
موجود
خودروی مدل ایزوتا

خودروی مدل ایزوتا

کوئرچتی

5+
190.000 تومان
ناموجود
تیله رانی بزرگ

تیله رانی بزرگ

کوئرچتی

5+
130.000 تومان
ناموجود
پارك چرخدنده‌ای

پارك چرخدنده‌ای

کوئرچتی

5+
130.000 تومان
ناموجود
تیله رانی ابتدائی شفاف

تیله رانی ابتدائی شفاف

کوئرچتی

5+
85.000 تومان
ناموجود
جنگل چرخدنده‌ای

جنگل چرخدنده‌ای

کوئرچتی

5+
80.000 تومان
ناموجود
جعبه ابزار تكنیكی

جعبه ابزار تكنیكی

کوئرچتی

5+
140.000 تومان
ناموجود
مزرعه چرخدنده‌ای

مزرعه چرخدنده‌ای

کوئرچتی

5+
90.000 تومان
ناموجود
چرخدنده‌ ابتدائی

چرخدنده‌ ابتدائی

کوئرچتی

6+
75.000 تومان
ناموجود
اعداد مبنای 2، مدل كوچك

اعداد مبنای 2، مدل كوچك

کوئرچتی

5+
40.000 تومان
ناموجود
جعبه سازه

جعبه سازه

کوئرچتی

6+
145.000 تومان
ناموجود
جعبه چرخدنده‌ها

جعبه چرخدنده‌ها

کوئرچتی

6+
135.000 تومان
ناموجود
جعبه ابزار فانتاکالر

جعبه ابزار فانتاکالر

کوئرچتی

5+
100.000 تومان
ناموجود
ساختنیهای مدل کاستلو

ساختنیهای مدل کاستلو

کوئرچتی

5+
125.000 تومان
ناموجود
جعبه قطار

جعبه قطار

کوئرچتی

5+
135.000 تومان
ناموجود
قطار کوچک

قطار کوچک

کوئرچتی

6+
70.000 تومان
ناموجود
اشکال مغناطیسی

اشکال مغناطیسی

کوئرچتی

5+
40.000 تومان
ناموجود
پازل هوشمند وینی دپو

پازل هوشمند وینی دپو

کوئرچتی

4+
130.000 تومان
ناموجود
پازل هوشمند جنگل

پازل هوشمند جنگل

کوئرچتی

5+
125.000 تومان
ناموجود
پازل هوشمند مزرعه

پازل هوشمند مزرعه

کوئرچتی

6+
125.000 تومان
ناموجود