محصولات

رباتهای کوچک

رباتهای کوچک

فیشرتکنیک

13+
450,000 تومان
موجود
موتور XM

موتور XM

فیشرتکنیک

10+
164.000 تومان
موجود
موتور XS

موتور XS

فیشرتکنیک

8+
164.000 تومان
موجود
آزمایشگاه روباتیك مبتدی ال تی

آزمایشگاه روباتیك مبتدی ال تی

فیشرتکنیک

6+
620.000 تومان
موجود
نور

نور

فیشرتکنیک

8+
430.000 تومان
موجود
انرژیهای تجدیدپذیر

انرژیهای تجدیدپذیر

فیشرتکنیک

8+
620.000 تومان
موجود
دینامیک

دینامیک

فیشرتکنیک

7+
5.500.000 تومان
موجود
بولدوزر بزرگ

بولدوزر بزرگ

فیشرتکنیک

8+
440.000 تومان
موجود
تله کابین

تله کابین

فیشرتکنیک

6+
160.000 تومان
موجود
تراکتور

تراکتور

فیشرتکنیک

6+
130.000 تومان
موجود
بولدوزر

بولدوزر

فیشرتکنیک

7+
110.000 تومان
موجود
خورشیدی

خورشیدی

فیشرتکنیک

6+
110.000 تومان
موجود
كمرشكن

كمرشكن

فیشرتکنیک

6+
60.000 تومان
موجود
موتورسیكلت

موتورسیكلت

فیشرتکنیک

7+
60.000 تومان
موجود
600 مینی بیسیك

600 مینی بیسیك

پلاس-پلاس

9+
55.000 تومان
موجود
300 مینی بیسیك

300 مینی بیسیك

پلاس-پلاس

8+
30.000 تومان
موجود
100 مینی بیسیك

100 مینی بیسیك

پلاس-پلاس

7+
12.000 تومان
موجود
بالابر نفر و بالابر قیچی

بالابر نفر و بالابر قیچی

انتگرال

6+
35.000 تومان
موجود
بالابر كفه دار و بیل مكانیكی

بالابر كفه دار و بیل مكانیكی

انتگرال

7+
35.000 تومان
موجود
XM

XM

فیشرتیپ

7+
30.000 تومان
موجود
M

M

فیشرتیپ

6+
18.000 تومان
موجود