محصولات

  • تیله رانی ابتدائی شفاف
  • تیله رانی ابتدائی شفاف

تیله رانی ابتدائی شفاف

کد محصول: 6546

سازنده: کوئرچتی

گروه سنی: 4+

سطح دشواری: مبتدی

قیمت: 85.000 تومان

دسته بندی علمی: فیزیک

وضعیت محصول: ناموجود

 

این محصول شامل ۴۵ المان مختلف است که بوسیله آنها میتوان مسیرهای مختلفی برای عبور تیله ساخت به گونه‌ای كه تیله از بالا تا پائین و فقط با نیروی جاذبه كل مسیر را طی كند و جائی گیر نكند. این وسیله‌ای بسیار مفید برای آموختن مفاهیم فیزیك حركت، جاذبه و اصطكاك به كودكان است. ازآنجاکه تمام قطعات آن شفاف است، در تمام طول مسیر، تیله قابل رویت خواهد بود و به این ترتیب بهتر میتوان مسیر حركت را دنبال كرد.

5+