محصولات

  • پارك چرخدنده‌ای
  • پارك چرخدنده‌ای

پارك چرخدنده‌ای

کد محصول: 2338

سازنده: کوئرچتی

گروه سنی: 4+

سطح دشواری: مبتدی

قیمت: 130.000 تومان

دسته بندی علمی: فیزیک

وضعیت محصول: ناموجود

 

این بازی برای آموزش اولیه مفاهیم مكانیك انتقال حركت توسط چرخدنده‌ها به كودكان. با استفاده از چند بلوك، ابتدا صفحه پایه را بسازید. سپس چرخدنده‌ها را بر روی آن سوار كنید و بعد با اضافه كردن حیوانات و درختها یك جنگل زیبا طراحی نمائید. در این جنگل همه چیز به هم مرتبط بوده و با چرخاندن دسته‌ای كه به یك چرخدنده متصل است، بقیه هم حركت میكنند.

5+