محصولات

  • نیروی پنوماتیک
  • نیروی پنوماتیک
  • نیروی پنوماتیک
  • نیروی پنوماتیک

نیروی پنوماتیک

کد محصول: 533874

نام انگلیسی: Pneumatic Energy

سازنده: فیشرتکنیک

گروه سنی: 8+

سطح دشواری: بسیار پیشرفته

قیمت: 250.000 تومان

دسته بندی علمی: فیزیک

وضعیت محصول: ناموجود

 

بسته جدید انرژیهای پنوماتیک با رویکرد آموزش در حین بازی، مبانی پایه پنوماتیک را با مدلهای واقعی آموزش داده و نشان میدهد چگونه والفها و سیلندرهای پنوماتیکی کار میکنند. هوا بصورت دستی به داخل مخزن هوا پمپ شده است. فشار والف هوای فشرده را از داخل شلنگها به سیلندر پنوماتیک هدایت میکند. با این بسته بیل مکانیکی و چهار مدل دیگر را میتوان ساخت.

9+