مقالات

عناصر جدول تناوبی بیش از آنچه فکر می کنید با ما همراه هستند.

در این عکس کاربرد و جایگاه تمام عناصر جدول تناوبی در زندگی روزانه را کشف می کنید.

۱۱۸ عنصر در جدول تناوبی وجود دارد. همه می دانیم که کلسیم ماده تشکیل دهنده شیر و استخوان است، کلر ماده ای است که در استخرهای شنا می ریزند، و هلیوم بادکنک ها رو به هوا می بره. اما اگر در جایگاه یک محقق باشیم، کاربرد مولیبدن، آنتیموان و گالیوم چیست؟

Keith Enevoldsen جدول تناوبی تعاملی را ساخته که کاربردهای روزانه تمام عناصر شناخته شده، بجز عناصر فوق سنگین که دوام زیادی ندارند، در طبیعت وجود ندارند و فقط در تحقیقات اتمی استفاده می شوند را نشان می دهد.

برای مثال، استرانسیم (Sr) را در نظر بگیرید. بجز خاطرات دور از درس شیمی، این فلز قلیایی خاکی( مثل کلسیم و منیزیم) عنصر مشترک شعله و آتش بازی است. همچنین در ردیاب های تشخیص پزشکی و تهیه ابریشم مصنوعی نیز کاربرد دارد. کلرید استرانسیم در ساخت خمیر دندان برای دندان های حساس استفاده می شود. به طور کلی  Sr و ترکیبات آن در پزشکی، صنایع متالورژی، ذوب فلزات، تهیه گریس، مواد رنگی، فیزیک نور (اپتیک)، حمام های نمک گداخته و …کاربرد دارد.

 

10+