محصولات

  • كمرشكن
  • كمرشكن

كمرشكن

کد محصول: 505279

سازنده: فیشرتکنیک

گروه سنی: 7+

سطح دشواری: پیشرفته

قیمت: 60.000 تومان

دسته بندی علمی: فیزیک

وضعیت محصول: ناموجود

 

در مجموعه پایه كودكان و نوجوانان با اصول اولیه مكانیزمهای حركتی در ماشین‌آلات مختلف آشنا میشوند. این محصول شامل المانها و دستورالعمل لازم برای ساخت ۳ نوع ماشین كمرشكن است. این نوع ماشینها برای استفاده در مزرعه یا كارگاههای صنعتی مناسب هستند و هنگام چرخش فرمان، كل قسمت جلوی ماشین به سمت دلخواه میچرخد.

6+