محصولات

  • تراکتور
  • تراکتور
  • تراکتور
  • تراکتور

تراکتور

کد محصول: 520397

سازنده: فیشرتکنیک

گروه سنی: 7+

سطح دشواری: پیشرفته

قیمت: 130.000 تومان

دسته بندی علمی: فیزیک

وضعیت محصول: ناموجود

 

در مجموعه پایه كودكان و نوجوانان با اصول اولیه مكانیزمهای حركتی در ماشین‌آلات مختلف آشنا میشوند. این محصول شامل المانها و دستورالعمل لازم برای ساخت ۳ نوع تراکتور است.

6+