محصولات

  • دستگاههای داوینچی
  • دستگاههای داوینچی
  • دستگاههای داوینچی
  • دستگاههای داوینچی
  • دستگاههای داوینچی
  • دستگاههای داوینچی

دستگاههای داوینچی

کد محصول: 500882

سازنده: فیشرتکنیک

گروه سنی: 9+

سطح دشواری: بسیار پیشرفته

قیمت: 290.000 تومان

دسته بندی علمی: فیزیک

وضعیت محصول: ناموجود

 

در مجموعه حرفه ای، نوجوانان با جزئیات پیشرفته مكانیزمهای حركتی و مبانی تكنولوژیهای پیشرفته‌ای كه در دستگاههای بسیار حرفه‌ای بكار رفته آشنا میشوند. این محصول شامل المانها و دستورالعمل لازم برای ساخت ۱۰ نوع دستگاه براساس طراحیهای داوینچی از قبیل، پل متحرك، منجنیق، پرس، دستگاه برش و … است.

6+