محصولات

  • انرژیهای تجدیدپذیر
  • انرژیهای تجدیدپذیر
  • انرژیهای تجدیدپذیر

انرژیهای تجدیدپذیر

کد محصول: 520400

سازنده: فیشرتکنیک

گروه سنی: 9+

سطح دشواری: بسیار پیشرفته

قیمت: 620.000 تومان

دسته بندی علمی: فیزیک

وضعیت محصول: ناموجود

 

در مجموعه حرفه ای، نوجوانان با جزئیات پیشرفته مكانیزمهای حركتی و مبانی تكنولوژیهای پیشرفته‌ای كه در دستگاههای بسیار حرفه‌ای بكار رفته آشنا میشوند. این محصول برای شناخت انرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، آبی، بادی و … و آشنائی با چگونگی تولید، ذخیره و مصرف آنها طراحی شده است. این محصول شامل المانها و دستورالعمل لازم برای ساخت ۱۴ نوع دستگاه مختلف است. برای كاركرد این دستگاهها نیاز به ماجول سلول خورشیدی و موتور خورشیدی است كه درون بسته موجود میباشد. همچنین در كنار منبع انرژی خورشیدی، میتوان از كیت پیل سوختی (كد ۵۰۵۲۸۵) به عنوان یك منبع انرژی پاك دیگر استفاده كرد و دستگاهها را به كار انداخت.

8+