محصولات

  • انقلاب صنعتی

انقلاب صنعتی

کد محصول: 508776

سازنده: فیشرتکنیک

گروه سنی: 9+

سطح دشواری: بسیار پیشرفته

قیمت: 400.000 تومان

دسته بندی علمی: فیزیک

وضعیت محصول: ناموجود

 

در مجموعه حرفه ای، نوجوانان با جزئیات پیشرفته مكانیزمهای حركتی و مبانی تكنولوژیهای پیشرفته‌ای كه در دستگاههای بسیار حرفه‌ای بكار رفته آشنا میشوند. این محصول شامل المانها و دستورالعمل لازم برای ساخت ۱۲ نوع سازه و دستگاه مختلفی است كه آزمایشات دانشمندانی مانند وات و فاراده را شبیه‌سازی میكند. دستگاههائی مانند موتور الكتریكی، تلگراف مورس و … كه هر یك نقطه عطفی در تاریخ انقلاب صنعتی به شمار میروند.

7+