محصولات

  • نور
  • نور
  • نور

نور

کد محصول: 520399

سازنده: فیشرتکنیک

گروه سنی: 9+

سطح دشواری: بسیار پیشرفته

قیمت: 430.000 تومان

دسته بندی علمی: فیزیک

وضعیت محصول: ناموجود

 

در مجموعه حرفه ای، نوجوانان با جزئیات پیشرفته مكانیزمهای حركتی و مبانی تكنولوژیهای پیشرفته‌ای كه در دستگاههای بسیار حرفه‌ای بكار رفته آشنا میشوند.این محصول برای آشنایی و بررسی پدیده های نوری و آزمایش با نور به کار می رود و شامل المانها و دستورالعمل لازم جهت ساخت ۱۵ مدل که شامل آشنایی با لنزهای نوری با طول های مختلف کانونی و ساخت میکروسکوپ، ذره بین، تلسکوپ و پریسکوپ و غیره هست.

8+