محصولات

  • خودروها و قوای محرکه

خودروها و قوای محرکه

کد محصول: 516184

سازنده: فیشرتکنیک

گروه سنی: 8+

سطح دشواری: بسیار پیشرفته

قیمت: 390.000 تومان

دسته بندی علمی: فیزیک

وضعیت محصول: ناموجود

 

در مجموعه حرفه ای، نوجوانان با جزئیات پیشرفته مكانیزمهای حركتی و مبانی تكنولوژیهای پیشرفته‌ای كه در دستگاههای بسیار حرفه‌ای بكار رفته آشنا میشوند. این محصول شامل المانها و دستورالعمل لازم برای ساخت ۸ مدل خودروی مختلف است که هر یک با نوعی از نیروی محرکه کار میکنند. برای كاربرد بهتر این ماشینها بهتر است موتور XM (كد ۵۰۵۲۸۲) و نیز یك منبع تغذیه قابل شارژ (كد ۳۴۹۶۹) برای آن تهیه شود. همچنین افزودن یك سیستم كنترل از راه دور (كد ۵۰۰۸۸۱) و یك سیستم نور و صدا (كد ۵۰۰۸۸۰) به آنها، جلوه‌ای خاص میبخشد.

6+