مقالات

ساخت حبابهای مقاوم صنعتی که در برابر ترکیدن مقاوم هستند بسیار آسان است.

برای این آزمایش احتیاج دارید به:

  • ¼ لیتر (۶ پیمانه) آب مقطر
  • ۲۳۵ میلی لیتر (۱ پیمانه) شیره ذرت
  • ۴۷۰ میلی لیتر (۲ پیمانه) صابون مایع
  • ظرف بزرگ
  • چوب میان تهی

مواد را در ظرف ریخته و به آرامی تکان دهید تا مخلوط شوند تا حباب تشکیل نشود؛ سپس محلول را به مدت ۲۴ ساعت به حال خود رها کنید. چوب را در محلول غوطه ور کنید و با شدت در آن بدمید و حباب تولید کنید.

توجه: مواد معدنی ­ای که در آبهای معمولی هستند میتوانند روی عملکرد این حباب ها تأثیر بگذارند، به همین جهت استفاده از آب مقطر در تولید این حبابها توصیه میشود.

32+