مقالات

ساختار این ماده با موادی که پیش از این می شناختیم متفاوت است. رفتارش مانند مایعات معمولی ست و آزادانه جریان دارد، اما اگر تحت فشار قرار گیرد، بسیار شبیه جامدات عمل خواهد کرد. اگر اوبلِک را با دست بردارید، به راحتی از میان انگشتان شما می ریزد اما اگر فشارش دهید یا به آن ضربه بزنید، مقاومت می کند و مانند یک جامد عمل می کند. در مقیاسی که به اندازه لازم بزرگ باشد، حتی می توان بر روی آن راه رفت! زمانی که اوبلِک را روی یک ظرف پهن کردید یا داخل پلاستیک پیچانده و روی یک بلندگو قرار دهید، این ماده با صدای موسیقی به رقص درمی آید. فشار ناشی از امواج صدا سبب متراکم شدن و در نتیجه حرکت آن خواهد شد.

برای تجربه ساخت آن، به مواد زیر نیاز دارید:

  • یک ظرف آب
  • دو ظرف نشاسته ذرت
  • چند قطره رنگ خوراکی

اجزا را ترکیب کنید و تکان دهید. همین!! قطره های رنگی خوراکی را به صورتهای مختلفی میتوانید اضافه کنید. یکی از راه ها افزودن آن در همان ابتدای تشکیل اوبلِک است که رنگ یکدستی می دهد. راه دیگر ساخت مقدارهای کوچکی از اوبلِک و اضافه کردن رنگ های مختلف به هر یک از این بخشهاست. راه سوم کمی جالب تر است: زمانی که اوبلِک را روی سطحی پهن کرده اید و روی بلندگو قرار داده اید، چند قطره رنگ غذا روی آن بچکانید و اجازه دهید این ماده برقصد. با شروع موسیقی و آغاز حرکت و رقص اوبلِک، رنگها با هم ترکیب میشوند و در هم میچرخند.

6+