محصولات

  • اشکال مغناطیسی
  • اشکال مغناطیسی

اشکال مغناطیسی

کد محصول: 5464

سازنده: کوئرچتی

گروه سنی: 4+

سطح دشواری: مبتدی

قیمت: 40.000 تومان

دسته بندی علمی: فیزیک

وضعیت محصول: ناموجود

 

این بسته شامل تعداد ۴۹ شکل مختلف رنگی و آهنربائی از قبیل خطوط راست و منحنی، اشکال هندسی و … است که میتواند بر روی صفحات آهنی مانند محصول کد ۵۲۱۱ مورد استفاده قرار گیرد.

5+