محصولات

  • اعداد مبنای ۲، مدل كوچك

اعداد مبنای ۲، مدل كوچك

کد محصول: 1009

سازنده: کوئرچتی

گروه سنی: 5+

سطح دشواری: پیشرفته

قیمت: 40.000 تومان

دسته بندی علمی: فیزیک

وضعیت محصول: ناموجود

 

این بازی برای آموزش اعداد مبنای ۲، كه در واقع پایه و اساس كاركرد كامپیوترها هستند، مناسب است. اعداد مبنای ۲، اعدادی هستند كه فقط با رقمهای ۰ و ۱ ساخته میشوند. در این بازی با باز و بسته كردن ۴ دریچه (بستن به منزله عدد ۰ و باز كردن به منزله عدد ۱)، كه در مسیر عبور گوی قرار داده شده، میتوان گوی را به سمت خانه ای كه با شماره ۰ تا ۱۵ شماره گذاری شده هدایت كرد.

5+